Select Page

CSS 10W40

CSS 10w40
PËRSHKRIMI: Vaj për veturë për gara, gjysmë-sintetik me performancë të lartë. Kombinimi i cilësisë

më të lartë dhe aditivëve më të fundit ,të performancës në stoqet sintetike dhe minerale. CSS 10w40 është një vaj gjysmë-sintetik për rrugë dhe gara me performancë të lartë për motora të veturave dhe motoçikletave të ngjashme.
PËRDORIMI: Përdorni për motorë të makinave dhe motoçikletave me performancë të lartë. http://www.millersoils.co.uk/products/css-10w40/167
text
më shumë

CFS 5W40

CFS 5w40
është i përshtatshëm për zhvillim të lartë të shpejtësisë , gara, gara në terene të vrazhda, shprint/dhe ngjitje në kodra.

Ai është gjithashtu i përshtatshëm për motorët me pllaka hidraulike si Ford Zetec. Vaj motorik i plotë sintetik dhe garues, është prodhuar me lëngje bazë sintetike 100%, duke përfshirë një përzierje sinergjike të tre estereve të kombinuara me teknologjinë më të fundit të aditivëve për performancën maksimale. Fërkimi ultra i ulët, aditivët e teknologjisë nano të provuar me sukses në motoçikleta me friksion me vaj.
APLIKIMI: Përdorni për qëllime të garave apo në motorët e modifikuar, ku lirimi maksimal i fuqisë është kriteri i preferuar. I prodhuar për motorët me rrotullime të larta që përdoren në gara qarkore ose për motorë të mëdhenj për një kohëzgjatje të shkurtër, dmth ngjitjet në kodra dhe sprinta/shprint.

http://www.millersoils.co.uk/products/cfs-5w40/121
text

më shumë

CSS 10W40

CSS 10w40
PËRSHKRIMI: Vaj për veturë për gara, gjysmë-sintetik me performancë të lartë. Kombinimi

i cilësisë më të lartë dhe aditivëve më të fundit të performancës në stoqet sintetike dhe minerale. CSS 10w40 është një vaj gjysmë-sintetik për rrugë dhe gara me performancë të lartë për motora të veturave dhe motoçikletave të ngjashme.
PËRDORIMI: Përdorni për motorë të makinave dhe motoçikletave me performancë të lartë.

http://www.millersoils.co.uk/products/css-10w40/167
text

më shumë

CFS 10W60

CFS 10w60
PËRSHKRIMI: Vaj për vetura të garave, me sintetikë të plotë për motorët me benzinë dhe naftë.

I krijuar me 100% lëngje bazë sintetike, duke përfshirë një përzierje sinergjike të tre esterëve të kombinuar me teknologjinë më të fundit të shtesave për performancë maksimale. CFS 10w60 rekomandohet për përdorim të mjeteve që zhvillojnë shpejtësi të lartë dhe për gara. Ky lloj është i përshtatshëm për gara më të mëdha dhe motorët sportiv, me ose pa turbina, veçanërisht kur i nënshtrohen kushteve të rënda dhe të larta të presionit. Fërkimi ultra i ulët i aditivëve të teknologjisë nano të provuara me sukses në motoçikleta me friksion me vaj.
PËRDORIMI: Përdorni për gara ose motorë të modifikuar. I përshtatshëm për të gjithë motorët me djegie të brendshme dhe ato me turbina që marrin nga 2 litra e më shumë.

http://www.millersoils.co.uk/products/cfs-10w60/142

më shumë

EE LONGLIFE 5W40

PËRSHKRIMI: Vaj motorik sintetik i plotë me performancë mesatare SAPS (Ash Sulphated,

Fosforik, Sufur), fërkime të ulëta, me kursim të karburantit. Pjesë e vajrave të Millers NANODRIVE gama e teknologjisë së ulët të fërkimit. PËRDORIMI: I përshtatshëm për përdorim në motorët me benzinë dhe naftë, që përmbushin standardet e emetimit të gazrave sipas Euro IV & V, me apo pa filtra të grimcave të naftës (partikël filter) duke përfshirë motorët ‘Pumpe Düse’ për VW që janë të montuara në shumë automjete: Volkswagen/Audi Group dhe disa automjete Ford . Veçanërisht rekomandohet për përdorim në automjete që përdorin intervale të ndryshueshme të servisimit dhe për automjete të tjera që kërkojnë një lubrifikant me kursim të karburantit.

http://www.millersoils.co.uk/products/ee-longlife-5w40/621 

më shumë

EE LONGLIFE 5W30

PËRSHKRIMI: Vaj motorik sintetik i plotë me performancë mesatare SAPS (Ash Sulphated, Fosforik, Sufur), fërkime të ulëta, me kursim të karburantit. Pjesë e vajrave të Millers NANODRIVE gama e teknologjisë së ulët të fërkimit

E formuluar për t’i përmbushur kërkesat e kërkuara të motorëve të sotëm me përfitimet e shtuara të fërkimit të reduktuar, përmirësimin e ekonomisë së karburantit dhe uljen e kostove të përgjithshme të përdorimit.
PËRDORIMI: I përshtatshëm për përdorim në motored me benzinë dhe naftë që plotësojnë standardet e fundit të emetimeve Europiane që kërkojnë specifikimin e ACEA C3. Veçanërisht e rekomanduar nga VAG për përdorim me intervale të ndryshueshme të servisimit dhe për automjeteve të tjera që kërkojnë një lubrifikant për kursim të karburantit.

http://www.millersoils.co.uk/products/0/653

më shumë

EE LONGLIFE C3 5W30

PËRSHKRIMI: Vaj motorik sintetik i plotë, me performancë mesatare SAPS (Ash Sulphated, Fosforik, Sulfur), fërkime të ulëta, me kursim të karburantit. Pjesë e vajrave të Millers NANODRIVE gama e teknologjisë së ulët të fërkimit.

I krijuar për t’i përmbushur kërkesat e kërkuara të motorëve të sotëm me përfitimet e shtuara të fërkimit të reduktuar, përmirësimin e ekonomisë së karburantit dhe uljen e kostove të përgjithshme të përdorimit.
PËRODRIMI: I përshtatshëm për përdorim në motorët me benzinë dhe naftë që permbushin standardet e emetimit të gazrave të Euro IV & V, që kërkojnë specifikacionet ACEA C3. Veçanërisht rekomandohet nga Mercedes-Benz dhe BMW për përdorim në intervale të ndryshueshme të servisit dhe për automjete të tjera që kërkojnë një lubrifikant me kursim të karburantit.

http://www.millersoils.co.uk/products/0/596

më shumë

EE SEMI SYNTHETIC 10W40

PËRSHKRIMI: Vak motorik gjysmë-sintetik me performancë të lartë, fërkim të ulët dhe me kursim të karburantit me përmbajtje sintetike më të lartë se mesatarja. Pjesë e vajrave të Millers NANODRIVE gama e teknologjisë së ulët të fërkimit.

I prodhuar për t’i përmbushur kërkesat e motorëve të sotëm me përfitimet e shtuara të fërkimit të reduktuar, përmirësimin e ekonomisë së karburantit dhe uljen e kostove të përgjithshme të përdorimit.
PËRDORIMI: Rekomandohet për përdorim në automjete moderne me benzinë dhe motorëve me naftë, ku kërkohet një 10w40 e këtij profili të performancës.

http://www.millersoils.co.uk/products/ee-semi-synthetic-10w40/589

më shumë

XF LONGLIFE 5W50

PËRSHKRIMI: Vaj plotësisht sintetik me performancë të lartë për motorët me naftë dhe benzinë. I krijuar për t’i përmbushur kërkesat e motorëve që operojnë në kushte të rënda. I përshtatshëm për përdorim në motorët me

benzinë dhenaftë që përmbushin standartet e emetimit të gazrave të Euro IV & V, me apo pa filtra te grimcave të naftës (partikël filter). Për përdorim në makinat aktuale dhe në modelet e vjetëra ku ky lloj i vajit i avancuar për motorë kërkohet nga prodhuesi, veçanërisht automjetet me performancë të lartë moderne.

http://www.millersoils.co.uk/products/xf-longlife-5w50/600

më shumë

XF LONGLIFE 5W40

Është i përshtatshëm për përdorim në motorët me naftë dhe benzinë që janë në përputhshmëri me standardet e emetimit të gazrave EURO 4 dhe EURO 5, me apo pa filtra te grimcave të naftës (partikël filter) duke i përfshirë veturat VW me bosch pumpë.

që janë në përdorim nga Volkswagen/Audi Group si dhe tek disa vetura Ford. I rekomanduar veqanërisht për përdorim në veturat që përdorin intervale të ndryshme të servisit dhe vetura të tjera që kërkojnë një lubrifikant me kursim të karburantit.

http://www.millersoils.co.uk/products/xf-longlife-5w40/601

më shumë

XF LONGLIFE 5W30

Është i përshtatshëm për përdorim në shumicën e veturave me naftë dhe benzinë, dhe që janë në përputhshmëri me standardet

evropiane të fundit për emetimin e gazrave, me apo pa filtra të grimcave te naftës (partikël filter). Veqanërisht është i rekomanduar nga VAG (Volkswagen Group) për përdorim me intervalet të ndryshme të servisimit (WIV) dhe për automjete të tjera që kërkojnë një lubrifikant me kursim të karburantit.

http://www.millersoils.co.uk/products/0/37

më shumë

ALPINE ANTIFREEZE

ALPINE ANTIFRIZ I KALTËRT BT – PËRSHKRIMI: antifriz i kaltërt me përmbajtje etilen-glikol të standardit BS 6580: 1992 me kualitet të lartë që parandalon korrozionin.

PËRDORIMI: Përzierje me ujë për të siguruar sistemet e ftohjes së motorëve në vetura, kamionë dhe fabrika për t’i mbrojtur nga ngrirja. Temperatura, ° C në të cilën temperatura e ftohësit, ° C në të cilën ftohësi mbetet i pompuar nuk do të rrjedhë dhe zgjerimi mund të ndodhë 25% Vëllimi në ujë -13 -17 33% Vëllimi në ujë -23 -26 50% Vëllimi në ujë -42 -46

http://www.millersoils.co.uk/products/0/488

më shumë

ALL SEASONS SCREENWASH

ALL SEASONS SCREENWASH/PRODUKT PËR LARJEN E XHAMAVE TË VETURAVE PËR TË GJITHA SEZONAT.
Ndihmon në heqjen e papastërtive

nga xhamat e automjeteve. I gatshëm për përdorim, i përzier me ujë 50/50. Përdorimi:Për pastrimin e xhamave të automjeteve dhe ndihmon heqjen e papastërtive nga xhamat.

http://www.millersoils.co.uk/products/0/563

më shumë

CVL

PËRSHKRIMI: Lubrifikant i kokave të valvulave dhe nxitës i djegies.
PËRDORIMI:

Një shishe [250 mls] deri në 20 litra [maksimum] benzinë pa plumb për aplikim në të gjitha motorët sport. Nivelet precize të trajtimit duhet të përcaktohen me anë të eksperimentimit e testimit të pajisjeve/mjeteve të reja. Udhëzimet e ruajtjes: Shmangni dritën dhe nxehtësinë e fortë direkte

http://www.millersoils.co.uk/products/cvl/220

më shumë

DIESEL INJECTOR CLEANER

PËRSHKRIMI I PASTRUESIT TË INJEKTORËVE/

DIZNEVE PËR AUTOMJETEVE ME NAFTË: Forcë maksimale, përbërje e fokusuar më shumë në heqjen e mbetjeve nga sistemet e injektimit me naftë. PËRDORIMI: hedhet në rezervuarin e karburantit para mbushjes. Trajton 60 litra. Udhëzime për ruajtjen e produktit: Shmangni dritën dhe nxehtësinë e fortë të drejtpërdrejtë.

http://www.millersoils.co.uk/products/diesel-injector-cleaner/579

më shumë

TRIDENT 10w40 1L

Vaj motorik TRIDENT  10w40, gjysmë sintetik, i takon nivelit FULL SAPS (SulfatedAsh, Phosphorus, and Sulfur), është i përshtatshëm për motor të teknologjisë së fundit. I dizajnuar  të përputhet me

  specifikacionin e OEM  dhe ofron rritje të pastërtisë dhe qëndrueshmëri të motorit dhe vajit.Trident 10w40 rekomandohet për motor që kërkojnë gradën e viskozitetit SAE 10w40 në përputhje me specifikacionin e mëposhtëm të prodhuesit. Standard Evropian Original Equipment Manufacturer ( ProdhuesinOrigjinaltëPjesëve).

më shumë

TRIDENT Longlife5w30 1L

Vaj motorik TRIDENT 5w30 sintetik i plotë, MID SAPS (SulfatedAsh, Phosphorus, and Sulfur),është i përshtatshëm për motor  të teknologjisë së fundit. I dizajnuar të përputhet me 

specifikacionin  e OEM e cila është arritur duke ofruar pastërti të shtuar dhe qëndrueshmëri të motorit dhe vajit, reduktim të fërkimit/gërryerjes dhe përmirësim të ekonomitetit (kursimit) të derivatit.

TRIDENT Longlife 5w30 rekomandohet për motor që kërkojnë vaj SAE 5w30 ACEA C3, në përputhshmëri me specifikacionin e mëposhtëm të prodhuesit duke përshfshirë këtu edhe VWAG 504.00/507.00. TridentLonglife 5w30 është plotësisht nsisht në përputhje me motor me Filtra Partikular (DPF) të fundit, Filtra Partikular Benxinë (GPF) si dhe Konvertuesit Katalizator dhe është në përputhje me  standardet e emetimit të gazrave. Standard Evropian. Original Equipment Manufacturer ( ProdhuesinOrigjinaltëPjesëve).

më shumë

Trident Longlife FE 5w30

Vaji motorik TRIDENT LonglifeFuelEconomy5w30 është vaj me performancë të lartë dhe është sintetik i plotë, FULL SAPS (SulfatedAsh, Phosphorus, and Sulfur) 

,është i përshtatshëm për motor të teknologjisë së fundit. I dizajnuar të përputhet me specifikacionin e OEMe cila është arritur duke ofruar pastërti të shtuar dhe qëndrueshmëri të motorit dhe vajit, reduktim të fërkimit/gërryerjes dhe përmirësim të ekonomitetit (kursimit) të derivatit.

TRIDENTLonglifeFuelEconomy 5w30 rekomandohet për motor që kërkojnë vaj të viskositetit SAE 5w30, viskozitet ky që më së shumti përdoret në veturat e FORD dhe Jaguar LandRover. TridentLonglifeFuelEconomy 5w30 është në përputhshmëri me standardet më të fundit Evropiane për emetim. Standard Evropian.

Original Equipment Manufacturer (ProdhuesinOrigjinaltëPjesëve).

më shumë

XF LonglifeC2 5w30

Vaji motorik me performancë të lartë dhe gjysmë sintetik, i takon nivelit MID SAPS(SulfatedAsh, Phosphorus, and Sulfur), i përshtatshëm për  motor me benzinë dhe naftë

të teknologjisë së fundit. Standard Evropian

më shumë

 

XF Longlife C3 5w30 1L

Vaji motorik me performancë të lartë dhe sintetik i plotë, i takon nivelit MID SAPS(SulfatedAsh, Phosphorus, and Sulfur), i përshtatshëm për motor me benzinë dhe naft të

teknologjisë së fundit.

I përshtatshëm për përdorim në vetura me motor me benzinë dhe me naft, në përputhshmëri

me standardet Evropiane të emetimit, në përputhje me kërkesën e specifikacionit ACEA C3.

Veçanërisht i rekomanduar nga Merceedes-Benz dhe BMW për përdorim në intervale të ndryshueshme të servisit dhe vetura të tjera që kërkojnë lubrifikant për kursim të derivatit. Standard Evropian.

më shumë

EE LONGLIFE 5W30

Vaj sintetik i plotë me performancë të lartë, i takon nivelit MID SAPS (Sulfated Ash, Phosphorus, and Sulfur), ofron  nivel të ulët të fërkimit, vaj që ndikon në kursim të derivatit. 

Është pjesë e linjës së vajrave që i takojnë Teknologjisë me Fërkim të Ulët NANODRIVE.I formuluar për tu përshkatur me kërkesat e nevojave të motorëve të ditës së sotme me benefite shtesë të uljes së fërkimit, ngritje të ekonomitetit të derivatit dhe ulje të kostos së përgjithshme  të funksionimit. Standard Evropian

më shumë

MILLERMATIC ATF 8 Speed

Vaj i teknologjisë Premium për Transmision Automatik i përzier në lëngje të përzgjedhura me bazë sintetike.

Të përdoret në transmision automatik 

dhe pajisje tjera, tek të cila është specifikuar ky lloj lubrifikanti.

më shumë

UNIVERSAL BRAKE FLUID DOT 4

Pika më e lartë e vlimit e lëngut (vajit) të frenave është në përputhshmëri me SAE J 1703 dhe FMVSS 116 DOT4.

Për të gjitha sistemet e frenimit

ku është i kërkuarlëngu (vajit) jo mineral.

më shumë